TUHAN ADALAH SEGALA-GALANYA (s)

ALLAH adalah Tuhan
Tuhan adalah segala-galanya
Segala-galanya tidak akan ada tanpa ciptaan-Nya
Allah Taala mencipta bukan dengan tenaga
Tapi dengan Zat-Nya yang mempunyai sifat Qudrat
yang tidak serupa tenaga
Tenaga adalah kepunyaan makhluk-Nya
Qudrat-Nya kita tidak tahu, hakikat ia tidak serupa tenaga
Tenaga ada batasnya†
Qudrat Tuhan tiada batasnya
Allah Taala mengadakan dan mentiadakan
adalah dengan Zat yang
mempunyai sifat Qudrat dan Iradah
Iradah atau sifat Kehendak-Nya bukan kemahuan nafsu-Nya
Iradah atau Kemahuan-Nya suatu yang tidak boleh digambarkan
Kemahuan manusia walaupun tidak dapat dilihat oleh mata
Tapi kita sendiri secara maknawi dan rohani
dapat dirasakan oleh jiwa
Iradah Tuhan jangan pula kita gambarkan
seperti yang kita rasa
Kerana sifat Tuhan seperti juga Zat-Nya tidak ada penyerupaan
Lantaran Iradah-Nya bukan tenaga seperti manusia
Kerana itulah Dia Tuhan dapat mengadakan
dan mentiadakan tanpa batasnya
Maha Suci Engkau Tuhan dapat segala yang dapat digambarkan
Di sini jugalah agungnya Engkau
Agung itu hanya boleh diperkatakan
Tapi tidak dapat digambarkan seperti agungnya makhluk
Walaupun begitu ia dapat menggeletarkan
hati mukmin yang bertaqwa