BAHAYA CINTA DUNIA

Cinta dunialah membuatkan manusia cintakan diri

Cintakan diri membawa manusia hidup nafsi-nafsi

Cintakan dunialah membawa pecahnya sanak saudara

Apatah lagi sekadar kenalan dan kawan-kawan biasa

Cintakan dunia hilang kasih sayang sesama manusia

Cinta dunialah yang membunuh kasih sayang

dan memecahkan perpaduan keluarga dan bangsa

Akhirnya timbul perpecahan dan perseteruan di kalangan manusia

Pergaduhan pun berlaku, perkelahian terjadi  peperangan berlaku

Cintakan dunia ibarat racun membunuh kasih sayang

Cinta dunia adalah musuh manusia sejagat

Tapi manusia tidak sedar dan tidak faham

Sungguh kejam cinta dunia itu

Ia mengharu-birukan kehidupan manusia

Ia merenggangkan persaudaraan, memecah-belahkan bangsa dan saudara

 

Bahaya cinta dunia

Cinta dunialah membuatkan manusia cintakan diri

Cintakan diri membawa manusia hidup nafsi-nafsi

Cintakan dunialah membawa pecahnya sanak saudara

Apatah lagi sekadar kenalan dan kawan-kawan biasa

Cintakan dunia hilang kasih sayang sesama manusia

Cinta dunialah yang membunuh kasih sayang

dan memecahkan perpaduan keluarga dan bangsa

Akhirnya timbul perpecahan dan perseteruan di kalangan manusia

Pergaduhan pun berlaku, perkelahian terjadi  peperangan berlaku

Cintakan dunia ibarat racun membunuh kasih sayang

Cinta dunia adalah musuh manusia sejagat

Tapi manusia tidak sedar dan tidak faham

Sungguh kejam cinta dunia itu

Ia mengharu-birukan kehidupan manusia

Ia merenggangkan persaudaraan, memecah-belahkan bangsa dan saudara

 

Bahaya cinta dunia