TUHAN ADALAH SUMBER KEBAIKAN

TUHAN adalah sumber segala kebaikan
Mintalah apa sahaja kalau
Dia menerima Dia boleh bagi apa sahaja
Dia adalah cahaya langit dan bumi
Petunjuk kepada manusia menuju Tuhannya
Dia adalah Maha Agung, Maha Besar, Maha Hebat
Maha Cantik mengikut ukuran Tuhan,
bukan ukuran makhluk
Cantik secara Khaliq bukan secara makhluk
Dia adalah Maha Sempurna tidak perlu disempurnakan
Dia adalah penentu segala-galanya, Dia tidak ditentukan
Kekayaan-Nya tidak berkesudahan
Pemberian-Nya tidak akan berkurangan
Tuhan adalah pemimpin bagi orang yang bertaqwa
Dan menjadi musuh kepada orang yang kafir
dan orang yang ingkar
Dia adalah Cinta Agung
Sepatutnya semua manusia mencintai-Nya
Sepertimana Dia juga patut ditakuti
Dia adalah pemimpin, Dia adalah idola
Dia patut diagungkan, disembah dan dipuja
Dia tempat bermesra dan tempat bermanja
Tempat mengadu, tempat meminta,
tempat menyelesaikan segala masalah
Dia adalah penenang jiwa,
tempat harapan tiada kecewa