KENAL DIRI MAKA KENAL TUHAN

SELALULAH periksa hati atau jiwa
Gerakannya halus, perjalanannya seni, kesannya besar
Sungguh susah dan sulit sekali mengesan perjalanannya
Kerana gerakannya tidak dapat dilihat oleh mata
Bahkan akal fikiran pun tidak mampu mengesannya
Hanya dapat dikesan dengan mata hati itu juga
Serta disuluh oleh ilmu mengenai hati atau jiwa
Siapa mengenal dan dapat mengesan
perjalanan hati atau jiwanya
Dia telah mengenal dirinya sendiri
Orang yang mengenal diri, dia akan mengenal Tuhannya
Barangsiapa tidak mengenal diri sendiri
Sudah pasti dia tidak kenal Tuhan yang menjadikannya
Orang yang tidak kenal Tuhan
adalah menjadi bencana kepada dunia
Makin pandai, jika tidak kenal Tuhan,
makin menjadi perosak kepada dunia dan manusia
Semakin kaya, kalau tidak kenal Tuhan,
semakin merbahaya kepada manusia dan kehidupan
Lebih-lebih lagi orang yang berkuasa tidak kenal Tuhan
Berlakulah penzaliman, penganiayaan dan penindasan
Aduh! Awasilah manusia yang derita dan terseksa
Malang kepada manusia
Berbagai-bagai perkara yang besar dan sulit
manusia telah mengesan dan mengenalnya
Bermacam-macam ilmu yang telah dapat diteroka
Tapi malang sekali,
sedikit sekali manusia yang mengenal diri