LIHATLAH KUASA TUHAN

TIDAK payah kita memandang yang jauh
melihat Qudrat dan kuasa Tuhan
Juga tidak perlu melihat yang jauh baru terasa
Maha Mentadbir dan Maha Bijaksana Tuhan
Kalau jiwa kita hidup dan jaga
Di dalam dirimu sendiri
engkau akan merasakan Qudrat, Iradah Tuhan
Pentadbiran dan Bijaksana-Nya
Tidakkah engkau sedar,
mana engkau ada kuasa terhadap dirimu!
Adakalanya engkau hendak tidur mata tidak mahu
Ada waktunya engkau tidak hendak tidur
tapi tidak dapat menahan tidur
Adakalanya berlaku di dalam dirimu setiap hari
Gerak-gerimu berlaku tanpa engkau mahu
Bahkan adakalanya tanpa kesedaranmu
Contoh yang berlaku akalmu memikirkan sesuatu
Tapi di masa yang sama bergerak-gerak jarimu
tanpa kehendakmu
Juga di masa itu juga bergerak-gerak matamu
tanpa kehendakmu juga
Bukankah menunjukkan adanya kuasa yang melakukannya
Kalaulah kita ada kuasa tentu sekali
kehendak kita semuanya berlaku
Yang tidak dikehendaki tidak akan berlaku
Tapi pengalaman kita tidak begitu
Ada yang kita kehendaki berlaku,
Ada yang kita kehendaki tidak berlaku
Ada yang kita tidak hendak, ia berlaku
Yang kita hendak, tidak berlaku
Kerana itulah Tuhan ada berkata yang bermaksud:
Di dalam diri kamu, mengapa kamu
tidak merasa dengan mata hati
Iaitu adanya kuasa Tuhan
di dalam dirimu