ALLAH TIDAK SERUPA DENGAN MAKHLUK

MAHA Suci Allah Taala ertinya tanpa penyerupaan
Maha Suci Tuhan ertinya tanpa persamaan
Maha Suci Tuhan ertinya tidak dapat dibayangkan
Maha Suci Tuhan ertinya tidak dapat difikirkan
Di atas sifat-sifat-Nya, perbuatan-Nya
dengan segala makhluk-makhluk-Nya
Maha Agung Tuhan ertinya seluruh kekuasaan-Nya,
kemuliaan-Nya
Kehormatan-Nya, kehebatan-Nya
Kebesaran-Nya, kecantikan-Nya; tidak ada tandingan
Maha Besar Tuhan ertinya tidak ada yang dapat
mengatasi Tuhan di dalam semua sifat dan perbuatan-Nya
Maha Kuasa Tuhan ertinya menguasai segala kekuasaan
Bahkan seluruh kekuasaan itu pun Dia yang memberi
Maha Berkehendak Tuhan ertinya segala kejadian
yang berlaku dengan kehendak-Nya
Kehendak-Nya lulus, tiada siapa yang boleh menyekat
Kehendak-Nya tidak ada batas
Sebarang kehendak-Nya terjadi, tidak ada yang terbatal
Maha Tinggi Tuhan ertinya di atas-Nya tidak ada tandingan
Bahkan tidak boleh dibayang
Kalau dibayang adalah satu pembohongan
Tidak ada pembohongan yang paling besar
selain memperkatakan Zat Tuhan yang bukan-bukan
Walaupun di antara Tuhan dan makhluk-Nya
ada yang sama sebutannya
Namun di segi hakikatnya jauh berlainan
Hakikat tidak boleh dibayangkan
Bagaimana hendak dibayangkan
kerana tidak ada penyerupaan