IMAM ABU HASSAN ASHAARI DAN SIFAT 20

Imam Abu Hassan Ashaari adalah seorang mujadid (orang yang memperbaharui agama atau refomis). Masalah utama yang dihadapi di zamannya ialah masalah kerosakan aqidah umat Islam. Aqidah umat Islam ketika itu rata-rata telah dilanda kesesatan, dirosakkan dan diselewengkan oleh berbagai-bagai unsur dan fahaman yang wujud di waktu itu termasuklah fahaman Jabariah,  Qadariah dan Muktazilah  yang banyak bersandarkan hujah akal. Ia sudah sampai ke tahap krisis yang sangat besar dan umat Islam ketika itu berhadapan dengan wabak kerosakan dan penyelewegan aqidah yang berleluasa.

                Di waktu itu, soal penghayatan aqidah sudah menjadi perkara kecil dan orang yang mahu terlibat dengan usaha penghayatan aqidah ini tidaklah ramai. Soal utama ketika itu ialah untuk memelihara dan menyelamatkan aqidah orang ramai dan masyarakat umum supaya tidak tergelincir dan tidak dipengaruhi oleh fahaman-fahaman Muktazilah yang sesat. Inilah yang menjadi soal pokok dan soal utama di waktu itu yang mengatasi segala soal dan masalah yamg lain. Inilah senario yang menjadi sebab munculnya sifat 20 ini.

                Jesteru itu kita lihat, sifat 20 ini, susunannya sungguh rapi, ringkas, mudah difaham, mantap dan walaupun hanya 20 sifat Tuhan yang diketengahkan , ia sudah mampu dan memadai untuk menangkis segala fahaman karut-marut dan khurafat yang dibawa oleh fahaman-fahaman Jabariah, Qadriah dan Muktazilah. Kita dapat lihat bahawa sifat 20 ini mempunyai satu kuasa keramat yang mampu memelihara aqidah umat Islam dan dapat memberi kekuatan kepada umat Islam untuk menangkis segala serangan syaitan dan konco-konconya untuk merosakkan aqidah, meragukan dan menanam perasaan was-was dalam hati umat.

                Di sinilah letaknya kekuatan sifat 20 yang diajar oleh Imam Abu Hassan Ashaari ini. Ia sangat berkesan untuk menanam aqidah dalam fikiran manusia secara mudah dan berkesan  untuk mempertahankan aqidah manusia itu dari serangan-serangan yang merosakkan. Sifat 20 ini sebenarnya telah berjaya mencapai maksud yang dikehendaki oleh Imam Abu Hassan Ashaari dengan cemerlang dan jayanya.