SIFAT ALLAH

TUHAN adalah Zat Yang Maha Suci,
Maha Agung, Maha Berkuasa
Maha Mengetahui, Maha Mendengar,
Maha Melihat, Maha Berkehendak
Seluruh sifat-sifat itu boleh berlaku serentak
Tidak seperti makhluk kalau melihat satu perkara,
seluruh perkara yang lain tidak dilihatnya
Contohnya seperti sifat Mengetahui
Seluruh yang ada diketahui secara sedar,
yang tidak ada pun diketahui secara sedar
Tidak seperti makhluk, ada yang dia ketahui
yang tidak disedari lagi
Apabila diingatkan baru dia sedar kembali
Seperti juga sifat Mendengar-Nya
Tuhan boleh Mendengar serentak seluruh yang ada
Sama ada bersuara atau tiada
Tidak seperti kita manusia
Kalau kita mendengar satu perkara
Sudah pasti perkara yang lain kita tidak mendengarnya
Begitu jugalah bila kita mengatakan Tuhan Maha Suci
Ertinya Maha Suci daripada penyerupaan
dan bandingan dengan semua makhluk
Maha Suci daripada persamaan
Dan Maha Suci daripada dapat dikhayalkan
dan apa yang dapat difikirkan
Dan Maha Suci daripada dapat dilintaskan