TAKUTLAH TUHAN

BERHATI-HATILAH bahawa bumi yang engkau pijak
Tuhan yang punya
Hendaklah merendah diri dan sedarlah diri
Makanan dan minuman setiap hari yang engkau makan
dan minum nikmat dan pemberian-Nya
Malulah kepada-Nya
Syukurilah Dia!
Setiap pakaian buat menutup badanmu
dan perhiasan dirimu anugerah-Nya
Jangan engkau hairankan dirimu!
Setiap ilmu dan maklumat yang memandaikan akalmu
kurniaan Tuhan
Jangan pula engkau angkuh dan sombong
Merasa manusia luar biasa
Memandang orang menghina
Ingatlah setiap kekayaan yang engkau miliki
Adalah sedikit daripada kekayaan Tuhan
yang diberikan kepadamu
Dia boleh mengambil semula bila-bila masa
Janganlah engkau terpesona dengan kekuasaanmu
Kemudian dengan kuasa melakukan sewenang-wenangnya
Tuhan sedang melihat dan memerhati
Bila-bila Dia boleh bertindak
Engkau akan jatuh terhina dan Akhirat pula Neraka
Ingatlah nyawamu di antara nafas turun naik sahaja!
Bila naik tidak turun, matilah kamu
Jika turun tidak naik lagi, pun matilah kamu
Tapi ini mudah sahaja
Takutilah Tuhan agar di waktu mati
di dalam keredhaan-Nya